ESSENCE PACK RINSE(510g)

Thông tin sản phẩm

1. Được nâng cấp chất lượng theo công nghệ mới

2. Hiệu quả phòng chống rụng lông / ngăn ngừa rối, bảo vệ da và lông thú với chức năng rửa chuẩn + dưỡng ẩm, bóng mượt và tăng cường

3. Thử nghiệm chống kích ứng da và mắt

( Khoa Thú y Đại học Quốc gia Chungbok)

4. Sức mạnh của hương thơm và hiệu quả sản phẩm được thiết kế và điều chỉnh với phương pháp  tắm sạch theo 2 bước.