DVM Hoàng Minh Thúy

DVM. Hoàng Minh Thúy

 Tốt ngiệp Khoa Thú Y Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
 Tham gia câu lạc bộ chuyên ngành khoa thú y
 Tham gia khóa huấn luyện chăm sóc thú cưng tại Viện thú y .
 Tham gia khoa học về dinh dưỡng cho thú nhỏ tại Viện thú y
 Tham gia hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ( ENV) – trung tâm bảo tồn
thiên nhiên, bảo vệ , phòng chống buôn bán động vật hoang dã và bảo vệ môi trường
 Nhiều năm kinh nghiệm trong việc khám chữa bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe thú cưng

[google-translator]
Bác sĩ tư vấn trực tiếp