DVM Ngô Mai Hương

DVM. Ngô Mai Hương

Tốt nghiệp chuyên ngành Thú y, Khoa Thú y, Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Tham gia tình nguyện địa phương hè năm 2010
Thành viên Liên Chị Hội Khoa Thú y (2008-2010)
Thành viên CLB chuyên ngành Thú y (2010-2013)
Thành viên ban Tổ Chức Sự Kiện (2010-2013)
Thành viên nhóm Thú cảnh (2011-2013)
Tham gia CLB võ thuật Karatedo (2008-2009)
Tham gia CLB võ thuật Taekwondo (2010-2012)
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Thực tập tại phòng khám thú y Việt Vet (2013) : thời gian 4 tháng.
Làm tại phòng khám Thú y Hải đăng (7/2013- 5-2017)
+ Khám bệnh tổng quát , tư vấn sức khỏe thú cảnh
+ Ngoại khoa
+ Quản lý thuốc, vật tư
+ Quản lý bệnh viện (2016), quản lý sổ sách, thu ngân
+ 2016 được khen thưởng nhân viên xuất sắc
Làm tại phòng khám Thú y Sam yang ( 6/2017)

[google-translator]
Bác sĩ tư vấn trực tiếp